جهادگران هیأت فاطمیون قم در مرحله سوم فعالیت‌های جهادی خود علیه کرونا، دسر و آش مخصوص براساس دستورالعمل‌های طب سنتی تهیه کرده و میان مردم و نیازمندان قم توزیع می‌کند.