معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر گفت: با توجه به شیوع کرونا و عدم برگزاری راهپیمایی اربعین، دانشجویان اردوی جهادی برگزار می‌کنند.