مسئول قرارگاه جهادی شهدای روحانیت حوزه علمیه قزوین گفت: قبل از اعزام طلاب و روحانیون جهادی به مراکز درمانی و آرامستان ها جهت همکاری با کادر درمانی جلسات مختلفی با حضور مدیر حوزه علمیه قزوین برگزار ...