ئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور گفت: مهم‌ترین و اصلی ترین جهادی که در حوزه فعالیت دانشگاهی در شرایط امروز جامعه نیاز می‌شود، ایجاد امید در میان قشر جوان و به ویژه دانشجویان است.