بسیج سازندگی، جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی استان فارس برای توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و اشتغال روستائیان با عنوان طرح آبخیز تا جالیز، تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند.