با حضور دکتر منصور ریس سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی کشور و  سردار محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در ماهشهر خوزستان این طرح ها مورد بهره‌برداری قرار گرفت. امروز در شهرستان ماهشهر استان ...