گروه بسیجی جهادگر مشکات در شهرستان قرچک تا آغاز سال تحصیلی جدید ، مدارس فرسوده را آباد می‌کند.